Notulen ALV 2018

Notulen Algemene Ledenvergadering KNBB District Zwolle en omstreken 19 juni 2018 Oudleusen Opening/voorwoord. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het bijzonder onze ereleden, de heren Hulleman en Schonewille en lid van verdienste de heer...