Wedstrijdleider PK avond

Geachte secretarissen, bestuurders en leden van district Zwolle e.o.,
 
Als districtsbestuur brengen wij u hierbij op de hoogte van het tijdelijk neerleggen van de functie WLPKavond door Piet de Haan. Dit is omdat hij een revalidatie traject t.b.v. conditieopbouw moet
gaan volgen. De lopende zaken, en alle contacten over te spelen wedstrijden, worden waargenomen door Jan Westerbeek.
 
Groetend,
Hessel Hakvoort, secretaris