Aan kandidaat-organisatie voor nog aan te vragen eindstrijden kunnen wij u meedelen dat er enkele finales zijn vrijgekomen:

31 okt en 1 nov: voorkeur >>> combi NK’s libre klein 2e klasse jeugd – Libre groot jeugd en 47/2 jeugd (benodigd 2 grote tafels en 2 kleine)

11 t/m 13 maart: Libre groot 1e klasse

U kunt uw belangstelling voor de organisatie van deze eindstrijden zo spoedig als mogelijk bekend maken bij a.klijn@knbb.nl