Voorstellen tot het wijzigen van de reglementen en opzet van de persoonlijke kampioenschappen

Seizoen 2017 - 2018

Aan alle leden van het KNBB district Zwolle,

In de bijlage treft u aan de voorstellen tot het wijzigen van de reglementen en opzet van de persoonlijke kampioenschappen. Uw secretaris heeft deze voorstellen ook ontvangen en met u gedeeld. Medio januari 2018 moeten wij als District reageren op de voorstellen.

Als u aan- of opmerkingen heeft kunt u deze kenbaar maken bij uw secretaris van uw vereniging. Wij zullen uw aan- en opmerkingen bespreken in onze bestuursvergadering van maandag 8 januari 2018. Vervolgens gaan we besluiten of we ons kunnen vinden in de voorstellen of deze afwijzen.

Namens het bestuur,

KNBB District Zwolle en omstreken

Jan Westerbeek
Voorzitter a.i.