De Algemene ledenvergadering van het KNBB district Zwolle e.o. zal dit jaar worden gehouden op woensdag 14 juni 2017 bij zalencentrum Mansier te Oudleusen.

De vergaderbrochure, tevens agenda zal u ruim van te voren worden toegezonden en is dan ook te vinden op onze website.

Noteer deze datum alvast in u agenda, uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Rens Jager
Secretaris