Vooraankondiging ALV

2022
Aan de leden van het KNBB district Zwolle e.o.
 
De algemene ledenvergadering (ALV) zal gehouden worden op dinsdag 1 november 2022. De locatie is Zalencentrum Mansier te Oudleusen, aanvang 19.30 uur.
 
Namens het districtsbestuur,
 
Jan Westerbeek