Van de voorzitter

December 2018

Aan alle verenigingen, leden en vrijwilligers van het KNBB district Zwolle e.o.

De feestdagen staan weer voor de deur, altijd weer een goede periode om in alle rust terug te kijken op de 1e helft van het seizoen 2018/2019. Moeten de doelstelling bijgesteld worden, waren de verwachtingen te hoog of juist te laag ingeschat? De districtscompetitie verloopt voorspoedig en liggen de teams nog dicht bij elkaar.

Bij de PK’s kunnen we ook terug kijken op een paar prima prestaties. Dit geeft alle vertrouwen in een mooie 2e helft van het biljartseizoen, waarin we ervoor gaan om 2  Nederlandse Kampioenschappen te gaan behalen, dat is onze doelstelling!

Ook  willen wij uw aandacht vragen voor de enquête die het bestuur begin januari 2019 gaat houden onder haar leden. Wij hopen, maar verwachten ook dat alle leden aan deze enquête gaan meewerken. Het zal het districtsbestuur input geven om eventuele veranderingen in te voeren die op een breed draagvlak kunnen rekenen. U ontvangt de enquête begin januari per mail (indien bekend) of per post.

Tenslotte wenst het bestuur alle leden, vrijwilligers en een ieder die ons district een warm hart toedraagt goede Kerstdagen en een voorspoedig en sportief 2019 toe.

Namens het bestuur,

Jan Westerbeek

Voorzitter