Vactures

Zoals bekend geacht mag worden is er een vacature, en worden er meer vacatures verwacht, binnen ons districtsbestuur. Gelukkig is Hessel Hakvoort inmiddels bereidt gevonden de directe vacature van secretaris in te vullen. Toch moet onze zoektocht verder gaan! Pieter de Haan en Ad Verhagen hebben aangegeven in het seizoen 2024 af te treden, en niet herkiesbaar te zullen zijn. Wij vragen met ons mee te zoeken, zich te melden bij interesse voor een bestuursfunctie, of ook kandidaten voor te dragen. Laat dit niet aan u voorbijgaan!

Hessel Hakvoort, secretaris