Vacatures KNBB districtsbestuur Zwolle e.o.

Seizoen 2022/2023
 
 

Ilona Hollander, heeft per 15 september 2022  door persoonlijke omstandigheden haar functie als secretaris van ons district neergelegd. Het betekent wel dat er per direct een vacature is ontstaan voor de functie secretaris binnen het districtsbestuur. Als er belangstellenden zijn die geïnteresseerd zijn of meer informatie willen hebben over deze functie dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 
Ook voor de vacature voor de  functie wedstrijdleider PK (avond) hebben zich nog geen kandidaten gemeld, voor deze functie is een goede inwerkperiode nodig/gewenst. In de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 1 november a.s. zal bovenstaande zeker aan de orde komen. Nog mooier zou het zijn als wij op de ALV kunnen melden dat er kandidaten zijn voor de vacatures.
Wij hopen en verwachten dat de verenigingen meedenken naar eventuele kandidaten voor deze essentiële functies binnen het districtsbestuur.
 
Jan Westerbeek
Voorzitter