Geachte bestuurders,

Gerard Verhaar, competitieleider van het district Zwolle e.o., heeft te kennen gegeven aan het eind van het seizoen te stoppen als bestuurslid van het district.

Daarmee komt dan ook een einde aan zijn leiderschap van de competitie. Het behoeft geen betoog dat voor het districtsbestuur dit een gevoelig gemis betekent.

Ons nieuwe bestuurslid Jan Westerbeek (secretaris) heeft te kennen gegeven de werkzaamheden van Gerard over te willen nemen. Gezien de ervaring van Jan lijkt het voor ons als Bestuur een voor de hand liggende zaak dat Jan de taak van Gerard over neemt.

Met deze “move” wordt echter wel de functie van secretaris vacant.

Mocht u binnen uw vereniging, c.q. bestuur, een uitermate geschikte kandidaat voor de functie van secretaris districtsbestuur naar voren willen schuiven, houden wij ons van harte aanbevolen.

Ook zou de functie van competitie leider voor een ervaren en ambitieus iemand in aanmerking kunnen komen waarbij Jan Westerbeek dan secretaris blijft.

Gaarne reacties aan onze secretaris van het district Zwolle e.o. Jan Westerbeek.

Met vriendelijke groet,
Rob Kuipers, voorzitter