Start seizoen van de dagbiljart

competitie 2017 - 2018

Emmeloord, 30 augustus 2017

Beste teamleiders,

Voor de start van de nieuwe competitie nog enkele aanwijzingen over het spelen van de wedstrijden en het insturen van de uitslagen.

De teamopstelling voor een wedstrijd dient uit de spelers, welke op de spelerslijst van het team voorkomen, te worden samengesteld.

In de libre competitie wordt de wedstrijd met 4 spelers en in de driebandencompetitie met 3 spelers gespeeld. Het is mogelijk om spelers aan de lijst toe te voegen als hier nog geen 8 spelers op staan. Spelers welke nog niet voor het team zijn uitgekomen kunnen nog worden vervangen, nadat de speler een partij voor het team heeft gespeeld is vervangen door een andere speler niet meer mogelijk. Wijzigingen moeten ruim voor de wedstrijd bij de competitieleider worden aangevraagd.

De spelers mogen alle wedstrijden in de teams waarin zij als speler vermeld zijn meespelen, er zijn geen beperkingen voor reservespelers.

Voor de aanvang van de wedstrijd is het handig om het wedstrijdformulier met spelers uit te draaien. Ga naar BiljartPoint.nl -> competities KNBB district Zwolle -> dagcompetitie -> poule -> speelschema -> kladblaadje achter de wedstrijd aanklikken en uw krijgt het wedstrijdformulier met gerechtigde spelers met de te maken caramboles op volgorde. Bij de indeling van de wedstrijd de spelers op volgorde van moyenne plaatsen dus de speler met het hoogste moyenne bovenaan plaatsen. Volgorde: kaderspeler, librespeler.

Mocht het niet lukken om een volledig team op te stellen dan is het mogelijk om de laatste speler een dubbelpartij te laten spelen, hierbij moet het aantal te maken caramboles in de laatste partij met 2 intervallen worden verhoogd. Zie hiervoor de intervaltabellen van de KNBB. Deze staan ook op de site van het district onder uitgelicht. Het spelen van dubbelpartijen is slechts 2 keer per competitiehelft toegestaan. Het spelen van dubbelpartijen in de laatste 3 weken van de competitie is niet toegestaan.

Het is mogelijk om in overleg met de tegenstander een wedstrijd te verplaatsen, hiervan dient de competitieleider op de hoogte te worden gesteld. De wedstrijd moet uiterlijk binnen 14 dagen voor of na de originele wedstrijddatum gespeeld worden. Uitstel van de wedstrijden in de laatste 3 weken van de competitie is niet toegestaan.

Na de wedstrijd de wedstrijduitslag invoeren in BiljartPoint.nl.
Hiervoor dient u over een wachtwoord te beschikken. Mocht u nog geen wachtwoord hebben dan is deze is op te vragen bij BiljartPoint.nl. Ga naar inloggen, wachtwoord opvragen, gegevens invullen en u krijgt het wachtwoord. Log in en ga naar uitslag invoeren, selecteer de competitie, selecteer de wedstrijd aan de linkerkant van de regel door op het potlood te klikken. En vul het formulier in volgens het stappenplan. Mocht het invullen problemen opleveren dan kan de back up teamleider, een ander lid welke u de code verstrekt of de tegenstander dit mogelijk voor u doen. Bij problemen kunt u de uitslag natuurlijk ook opsturen naar de competitieleider.(liefst per mail).
Wilt u voor vragen niet naar BiljartPoint mailen maar de competitieleider hierover benaderen. De teamleiders krijgen van de uitslag een mail, mocht u het niet met de ingevulde gegevens  eens zijn dan moet u dit zo snel mogelijk aan de competitieleider melden. Om de wedstrijden bij geschillen te kunnen inzien moeten de tellijsten van de wedstrijden tot het begin van de volgende competitie door de teams worden bewaard.

Ik wens u sportieve en plezierige wedstrijden toe,

De competitieleider dagbiljart van het district Zwolle e.o.,
Ad Verhagen
adverhagen90@gmail.com