PK driebanden en libre poules foutieve aantal te maken caramboles

Seizoen 2017 - 2018

Beste wedstrijdleiders,

Door Henk de Keyzer (HBC) ben ik er op gewezen dat de te maken caramboles voor LIBRE en DRIEBANDEN foutief zijn vermeld in mijn lijsten voor de PK dagcompetitie.

De te maken caramboles voor PK’s zijn dit jaar nog niet gewijzigd ten opzichte het seizoen 2016/2017. In mijn eerdere lijst ging ik ten onrechte uit van de caramboles die ook golden voor de teamcompetitie voor dit seizoen. Om technische redenen blijft het dit jaar dus nog bij het oude.

Willen jullie de genoemde aantallen caramboles in bijgaande lijst overnemen bij de te spelen wedstrijden. Bij bandstoten is er niets gewijzigd. De foutieve aantal te maken caramboles bij de diverse poule-indelingen zijn gewijzigd.

Mijn excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Sim Spit
PK Dagbiljart