Het PK arbitragerooster voor de eerste helft van het seizoen 2016-2017 is bekend en kunt u hier bekijken. U kunt het rooster ook raadplegen vanaf het menu – PK Planning.

Gjalt Kootstra
Coördinator Arbitragecommissie