We betreuren het u te moeten mededelen dat onze voorzitter Rob Kuipers om gezondheidsredenen zijn functie heeft moeten neerleggen.

Op ad interim basis neemt Jan Westerbeek zijn functie voorlopig waar. Tijdens de aankomende ALV  brengen wij de invulling van de functie van voorzitter ter sprake.

Het bestuur wenst Rob veel sterkte en beterschap toe.

Namens het bestuur,

Jan Westerbeek
Voorzitter a.i.