Landscompetitie, PK's en moyenne intervaltabel

Beste secretarissen van de biljartverenigingen binnen het KNBB district Zwolle e.o.

In de bijlage treft u aan de intervaltabel voor de landscompetitie die komend seizoen ingaat. (zowel voor de dag- als avondcompetitie)
Ook treft u in de bijlage een brief aan over de landscompetitie en de PK’s in het algemeen.

Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht, als er vragen en of opmerkingen zijn horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van het
KNBB district Zwolle e.o.

Jan Westerbeek
competitieleider (avond)