KNBB Corona nieuws

April 2021

Beste secretaris/voorzitter,

Hierbij doen wij u weer een (corona) update toekomen, zodat u voorzien bent van de laatste informatie en u deze informatie ook kunt delen met de verenigingen.

Coronapeiling onder sportverenigingen, doe mee met de enquête

Graag nodigen we alle biljartverenigingen uit om onderstaande vragenlijst over de gevolgen van de coronacrisis voor hun vereniging in te vullen. Samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS zijn we benieuwd naar de gevolgen van de coronacrisis voor ledenbinding, vrijwilligers, het aanbod van de vereniging en de financiële positie en uw vertrouwen in de toekomst van de vereniging. Hiermee helpt u ons bij het creëren van een beter beeld van de behoeften van sportverenigingen in deze bijzondere tijd.

Omdat de vragenlijst door meerdere partijen wordt uitgezet, kan het zijn dat een vereniging meerdere keren een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangt. Het is de bedoeling dat per vereniging de vragenlijst 1 keer wordt ingevuld. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan het handig zijn om enkele gegevens over de begroting van uw vereniging bij de hand te hebben, omdat we ook geïnteresseerd zijn in de financiële gevolgen voor de sportvereniging.

Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen.

De vragenlijst staat tot 14 april open. Mogelijk dat we die tijd nog verlengen. We verwachten een invultijd van ongeveer 20-25 minuten.

De open link naar de vragenlijst is de volgende:

https://2gather.dubinterviewer.com/q?Quest=2123

Mogelijkheid tot organiseren digitale ALV verlengd tot 1 augustus. 

Op 12 maart heeft de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit tot verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om (jaar)vergaderingen van rechtspersonen in elektronische (digitale) vorm te houden. Dit is dus ook van toepassing op de ALV van een sportvereniging. De werking van de wet is verlengd tot 1 juni, waarbij is aangegeven dat de minister voornemens is de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen te verlengen tot 1 augustus, om zo organisaties meer zekerheid te bieden bij het plannen en organiseren van dergelijke vergaderingen. Intrekking van de wet (op zijn vroegst dus per 1 augustus) zal altijd minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd. 

Aanvragen TASO-Q4 nog mogelijk tot en met 5 april 

Op dit moment is het loket voor de TASO-Q4 geopend. De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties (zoals biljartverenigingen) met minimaal 10% omzetdaling over Q4-2020 en minimaal €1500 aan financiële schade (als gevolg van doorlopende lasten) in dezelfde periode. Hierbij wordt gekeken naar lasten aan de sportaccommodatie die een vereniging in eigendom of beheer heeft, maar bijvoorbeeld ook naar de bondsafdrachten.  

Voor deze regeling is € 29 miljoen beschikbaar. Tot vorige week hebben zo’n 1900 amateursportorganisaties voor ruim € 8,3 miljoen aan compensatie aangevraagd. Er is dus nog het nodige budget beschikbaar.  Het zou bijzonder jammer zijn als biljartverenigingen die daar wel recht op hebben, geen gebruik maken van deze mogelijkheid tot compensatie. 

TASO vs. TVL 

We weten dat er een aantal verenigingen is dat in eerste instantie voor Q4 een beroep op de TVL regeling heeft gedaan, terwijl zij nu tot de conclusie komen dat de TASO voor hen beter zou uitpakken. We weten ook dat verenigingen die hierop contact opnemen met RVO (het loket voor de TVL) niet altijd een eenduidig antwoord krijgen over hoe ze de TVL aanvraag in kunnen trekken. Met VWS is afgesproken dat deze verenigingen bij het aanvragen van TASO in kunnen vullen dat zij geen TVL hebben aangevraagd, waardoor ze alsnog voor de TASO in aanmerking kunnen komen. Zij hebben dan tot het moment van vaststelling (september 2021) de gelegenheid de TVL subsidie alsnog terug te storten. Op de website van de TASO staat hoe dit in zijn werk gaat. 

Alle info over de TASO regeling is op de website van DUS-I te vinden.  

Nieuw kader event – De Classic Race Challenge

De Classic Race Challenge is een testwedstrijd op basis van een nieuw systeem dat de CEB met trots lanceert en promoot. Het hoofddoel is zowel spelers als toeschouwers nieuwe motivatie te bieden voor liefhebbers van seriespelen. Records kunnen worden behaald. De nieuwe spelmodus belooft aantrekkelijker te worden en geeft de CEB de kans om de klassieke disciplines nieuw leven in te blazen.
Meer informatie en links naar de beelden van dit nieuwe format klik hier.

Lobby gericht op opening en maatregelen
De gezondheid van de leden is het belangrijkste en betekent dat er vanwege de huidige situatie nog niet gebiljart kan worden. Maar ondanks de hoeveelheid besmettingen neemt dat niet weg dat we er voor moeten zorgen dat wanneer het kan de binnensport en horeca niet pas als laatste open kunnen gaan. Daarom zet de KNBB ook op verschillende wijze de lobby hiervoor in. Uiteraard via NOC*NSF richting de instanties. Maar ook samen met de binnensportbonden zoals middels de gezamenlijke actie, met de aan horecaverbonden sportbonden en de KNBB is namens de accommodaties onlangs verbonden aan het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). De POS is met haar lobby vooral gericht op EZK en VWS. Om meer onderbouwing te hebben is deze week een vragenlijst naar zo’n 650 biljart-, pool- en snookerlocaties verstuurd.

KNBB Jumbo Masters
Een eerste resultaat van het lobbyen is de afgegeven vergunning om de KNBB Jumbo Masters in een zogenaamde bubbel zonder publiek te kunnen testen. Dit met als belangrijkste doel om de vele duizenden biljartliefhebbers te kunnen laten genieten van live wedstrijden op het hoogste niveau. Zo gaat ZiggoSport meerdere dagen live op TV uitzenden en zullen de livebeelden ook aangeboden worden op internet via o.a. Youtube. Hierdoor kan ook iedereen die geen Ziggo heeft gratis naar de wedstrijden kijken. Als de test goed verloopt hopen we dat de uitkomsten bijdragen in de lobby. De Masters vinden van 25 t/m 29 april plaats. Klik hier voor meer info.

De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) geldt straks ook voor alle districten en verenigingen.
Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. De wet zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit heeft ook gevolgen voor verenigingen en stichtingen waaronder sportbonden, sportorganisaties en de lokale verenigingen.

De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale verenigingen. Iedere vereniging die statuten heeft moeten aangepast worden.

Voor alle aangesloten verenigingen is er een speciaal afgestemd aanbod van slechts €95,- wat bestaat uit juridische helpdesk, stappenplan, modelstatuten en korting op de notaris. Indien verenigingen hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken via info@knbb.nl

Wij hopen dat we met het delen van deze informatie u helpen om de belangrijkste informatie van knbb.nl en carambole.nl te filteren.
Op www.knbb.nl/coronavirus worden bijna dagelijks updates en nieuwsartikelen in relatie tot Corona geplaatst waardoor u up to date blijft.

Als er bij u naar aanleiding van deze nieuwsupdate en/of Corona vragen zijn dan kunt u deze het beste stellen via info@knbb.nl. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Blijf gezond en mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij dat graag.

Wens u ondanks de geldende beperkingen een mooi paasweekeinde!

Met sportieve groet,

Willem La Riviere
directeur

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)