Aan de leden en vrijwilligers van het KNBB district Zwolle e.o

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en een ieder die ons district een warm hart toedraagt goede Kerstdagen en een voorspoedig en sportief 2018 toe.

Namens het bestuur,

Jan Westerbeek
Voorzitter a.i.