Invitatie deelname aan driebandentoernooi 2018

D.O.S. Hattem

Beste Sportvriend(in),

Graag nodigen wij je uit deel te nemen aan het jaarlijkse driebandentoernooi van biljartvereniging D.O.S. te Hattem.

De data van dit toernooi zijn vastgesteld op Zaterdag 25 en Zondag 26 augustus 2018. Zaterdag en zondag beginnen we om 10.00 uur. Het inschrijfformulier dient vóór 10 augustus 2018 in bezit te zijn bij de wedstrijdleiding.

De opzet van het toernooi:

  • Maximaal 16 deelnemers voor de 2 grote wedstrijdtafels en 48 op de kleine wedstrijdtafels. Bij de inschrijving je voorkeur van tafel aangeven.
  • De wedstrijdleiding deelt in naar gelang de mogelijkheden, dit rekening

houdend met de aangegeven voorkeuren. Voor het aantal te maken caramboles is het opgegeven moyenne een indicatie

  • Het wedstrijdprogramma wordt overhandigd bij aanvang van het toernooi
  • De kosten voor inschrijving zijn € 5,00
  • Inschrijfgelden is prijzengeld voor de beste 3 deelnemers op de kleine en op de grote tafels

Graag vernemen wij van je op het bijgaande inschrijfformulier of je deelneemt aan het driebandentoernooi van D.O.S. Hattem.

Met vriendelijke groet,

Wedstrijdleiding Biljartvereniging D.O.S.

Het inschrijfformulier dient u te sturen naar:

Biljartvereniging D.O.S. – Hattem
t.a.v. Wedstrijdleiding 3 banden toernooi 2018
Veenburgerweg 15
8051 CG Hattem
E-mail: doswedstrijdleiding@kpnmail.nl

Uitnodiging en inschrijfformulier