Hattem, juni 2016

Onderwerp: Invitatie deelname aan driebandentoernooi

Beste Sportvriend(in),

Graag nodigen wij je uit deel te nemen aan het jaarlijkse driebandentoernooi van biljartvereniging D.O.S. te Hattem.

De data van dit toernooi zijn vastgesteld op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2016. Vrijdag beginnen we om 18.00 uur en zaterdag en zondag om 10.00 uur. Het inschrijfformulier dient vóór 13 augustus 2016 in bezit te zijn bij de wedstrijdleiding.

De opzet van het toernooi:

  • Maximaal 16 deelnemers voor de 2 grote wedstrijdtafels en 48 op de kleine wedstrijdtafels. Bij de inschrijving je voorkeur van tafel aangeven;
  • De wedstrijdleiding deelt in naar gelang de mogelijkheden, dit rekening houdend met de aangegeven voorkeuren. Voor het aantal te maken caramboles is het opgegeven moyenne een indicatie;
  • Het wedstrijdprogramma wordt overhandigd bij aanvang van het toernooi;
  • De kosten voor inschrijving zijn € 5,00;
  • Van de inschrijfgelden worden prijzen beschikbaar gesteld voor de beste 3 deelnemers op de kleine en op de grote tafels

Graag vernemen wij van je op bijgaande inschrijfformulier of je deelneemt aan het driebandentoernooi van D.O.S. Hattem.

We zouden het zeer op prijs stellen wanneer je na afloop van de wedstrijden op zaterdag 27 augustus deel neemt aan het warm en koud buffet. Graag dit op het inschrijfformulier aangeven. Kosten zijn € 12,50.

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdleiding Biljartvereniging D.O.S.

Het inschrijfformulier dient u te sturen aan:

Biljartvereniging D.O.S. – Hattem
t.a.v. Wedstrijdleiding 3 banden toernooi 2016
Veenburgerweg 15
8051 CG Hattem
E-mail : doswedstrijdleiding@kpnmail.nl