Geachte secretarissen en teamleiders dagcompetitie van de biljartverenigingen in het district Zwolle en omstreken,

Hierbij de inschrijfformulieren en de moyennelijst libre en driebanden voor de dagcompetitie 2017 – 2018.

Vult  u de formulieren zo compleet mogelijk in. Voor de moyennes kijkt u op de lijst in Moyennetabel en carambolelijst voor de nieuwe competitie is gewijzigd. Zowel voor de avond- als de dagcompetitie worden nu de zelfde tabellen en intervallen aangehouden.

Deze inschrijving is alleen voor de dagcompetitie libre en de dagcompetitie driebanden.

Voor de avondcompetitie staat de inschrijving van de avond competitieleider Jan Westerbeek op de website.

Voor de inschrijving PK dagbiljart krijgt u bericht van Sim Spit.

De inschrijfformulieren graag vóór 15 juni 2017 naar mij toesturen, liefst per mail.

met vriendelijke groet,

de competitieleider dagbiljarten van het district Zwolle en omstreken,

Ad Verhagen
adverhagen90@gmail.com