Inschrijving competitie dagbiljart

Seizoen 2019 / 2020

Emmeloord, 12 mei 2019

Geachte deelnemers aan de competitie dagbiljart,

Hierbij het inschrijfformulier voor de competitie dagbiljart 2019 – 2020. Uit het voorstel om voor de nieuwe competitie  tot een poule indeling op moyenne te maken is een kleine  meerderheid gevonden. Er is een wat duidelijker meerderheid om door het hele district te spelen. De respons is echter te laag om hier grote conclusies aan te verbinden. (23  reacties van 49 teams). Uit de opmerkingen is wel een goed alternatief naar voren gekomen wat de commissie dagbiljart  in grote lijnen gaat uitvoeren.

Er wordt een A poule gevormd van 12 teams.  Deze poule bestaat uit de teams met de hoogste gezamenlijke moyennes van de vaste spelers van het team welke door  het gehele district spelen. De vereniging is vrij om te bepalen of ze alle spelers met een hoger moyenne in dit team plaatsen of deze spelers verdeeld over de teams. Om de indeling te kunnen maken dient u bij de spelers aan te geven of het om een vaste speler of een reservespeler gaat. Bij roulatie kunnen er meer dan 4 vaste spelers zijn. Dus graag de kolom reserve invullen.
Als een team niet in de A poule wil uitkomen dient u dit op het inschrijfformulier onder opmerkingen te vermelden. De eerste 12 teams komen op volgorde van hoogste gemiddeld teammoyenne in de A poule terecht. De overige teams worden zoveel mogelijk als vorig seizoen ingedeeld.

Voor de spelers welke afgelopen jaar aan de dagcompetitie hebben deelgenomen kunt u het moyenne uit biljartpoint halen.Indien een speler afgelopen seizoen niet heeft deelgenomen aan de teamcompetitie of minder dan 4 partijen heeft gespeeld dan krijgt deze een NO (niet officieel moyenne). Als moyenne voor de spelers met een NO dient u het moyenne uit de PK  dagbiljart over te nemen of indien ook niet gespeeld uit de avondcompetitie c.q. PK avond of zelf vast te stellen.

Een team bestaat uit maximaal 8 spelers. Hieruit worden per wedstrijd  4 spelers opgesteld. Wilt u een voorkeur voor de poule aangeven dan kan dit onder opmerkingen op het formulier.

Evenals vorig seizoen zal ook nu een driebanden competitie worden gespeeld. Deze inschrijving is alleen voor de competitie dagbiljart libre en de competitie dagbiljart driebanden. 

De inschrijving voor de avondcompetitie kan bij Rinus Jongman. De inschrijving PK dagbiljart kan bij Sim Spit.

De inschrijfformulieren graag vóór 15 juni 2019 naar mij toesturen, liefst per mail.

Met vriendelijke groet,
Competitieleider dagbiljart KNBB District Zwolle en omstreken,

Ad Verhagen     
adverhagen90@gmail.com