In memoriam Herman Bor

Wij ontvingen het droeve bericht dat Herman Bor op 2 januari 2018  op 83 jarige leeftijd is overleden.

Herman was Lid van verdienste van het KNBB district Zwolle e.o.  In de jaren ‘ 90  was Herman één van de grondleggers van het recreanten biljarten, nu gegroeid tot de huidige succesvolle dagcompetitie. Als afgevaardigde  van de recreanten heeft Herman vele jaren in het districtsbestuur gezeten. Ook daarna was hij zeer betrokken bij ons district.

Wij zullen niet vergeten wat Herman voor ons district en de recreanten heeft betekent.

Inmiddels heeft op 8 januari j.l. de begrafenis van Herman plaatsgevonden.

Namens het bestuur,

Jan Westerbeek

KNBB District Zwolle en omstreken
Voorzitter a.i.