Het inschrijfformulier voor de competitie dagbiljart

SEIZOEN 2022/2023

Geachte secretarissen biljartverenigingen en teamleiders competitie dagbiljart

We hopen dat we volgend seizoen wel een normale competitie kunnen spelen. De voorbereidingen voor de competitie dagbiljart 2022 – 2023 worden opgestart.  U kunt voor de competitie dagbiljart inschrijven tot 15 juni 2022.

Het moyenne van de competitie 2021 – 2022 wordt aangehouden. U kunt dit uit biljartpoint halen.  Onder de kolom algemeen moyenne staat het gespeelde moyenne. Het algemeen gemiddelde van een speler wordt als officieel aangemerkt als dat in de 2 direct voorafgaande seizoenen over ten minste vier competitiepartijen per seizoen is behaald. Het meest actuele gemiddelde is dan van toepassing. Is dat er niet, dan mag een officieel gemiddelde uit een door de KNBB georganiseerd kampioenschap worden gebruikt. In alle andere gevallen is van een niet-officieel algemeen gemiddelde sprake en dient u het moyenne zelf te vast te stellen en krijgt de speler een NO (niet officieel moyenne). Graag vermelden op het inschrijfformulier.

Evenals vorig seizoen zal ook nu een driebanden competitie worden gespeeld. Deze inschrijving is alleen voor de competitie dagbiljart libre en de competitie dagbiljart driebanden. De inschrijving voor de avondcompetitie kan bij Rinus Jongman. De inschrijving PK dagbiljart kan bij Sim Spit.

De inschrijfformulieren graag vóór 15 juni 2022 naar mij toesturen, liefst per mail.

De competitieleider dagbiljarten van het district Zwolle en omstreken,
Ad Verhagen  Stuur e-mail

Inschrijfform Landscompetitie dagbiljart seizoen 2022 – 2023