Evenement met afvaardiging vanuit de districten

door KVC afgelast vanwege corona situatie
Gezien de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus, heeft het bestuur van KVC besloten om het het geplande biljartevenement in Merwestein met afvaardigingen van alle districten niet door te laten gaan.
 
Tijdens de ALV van 19 december 2020 had KVC-districten meegedeeld dat de teamcompetitie en de daaropvolgende Landsfinale dit seizoen niet meer zouden doorgaan. Toen is een plan voor een nationaal biljartevenement geopperd in de periode waarin normaal gesproken de Landsfinale zou plaatsvinden: in juni 2021 in sporthal Merwestein. Aan dit evenement zouden dan spelers uit de volgende categorieën kunnen deelnemen: Avondbiljart – Dag-biljart – Dames – Jeugd en Rolstoelbiljart. Het evenement zou gaan om de spelsoorten kader 38/2, libre, driebanden en bandstoten op de kleine tafel, en er zou gespeeld worden op basis van het intervalsysteem. Per district zou per spelsoort en klasse 1 deelnemer en een reservespeler mogen worden opgegeven.
 
Een mooi evenement, en de reacties vanuit de districten waren dan ook overwegend positief. Echter, de corona situatie is voor KVC aanleiding geweest dit biljartevenement toch af te gelasten.
 
De redenen: Er zijn dagelijks nog vele besmettingen en een aantal beperkingen blijven van kracht. Zoals het er nu uitziet zal er een negatieve coronatest moeten worden overlegd en mogen er maar een beperkt aantal spelers in de hal. Er zal waarschijnlijk zonder publiek worden gespeeld en of de horeca in Merwestein open mag is nog steeds de vraag. Al deze zaken hebben geleid tot de beslissing van KVC.
 
Wij hopen dat u hiervoor begrip op kunt brengen en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van KVC en de WCB,
 
Piet Verschure
 
Portefeuillehouder Breedtesport KVC