Evaluatie organisatie Persoonlijke Kampioenschappen

juni 2021

Onderstaand besluit geldt ook voor het komende seizoen 2021/2022. Er zijn door de Corona pandemie te weinig VW  in het seizoen 2020/2021 gespeeld om een zinvolle evaluatie te kunnen houden. Deze evaluatie vindt nu plaats in April 2022.

Het betreft hier het volgende besluit:

Reactie en besluit districtbestuur: In onze voltallige bestuursvergadering van februari ’20 hebben wij jullie voorstellen besproken.

Voorstel 1: 
Het eerste voorstel de PK voorwedstrijden van 6 wedstrijden terugbrengen naar 4 wedstrijden nemen wij onverkort over.

Voorstel 2. 
T.a.v. het 2e voorstel om bij PK wedstrijden 1 schrijver (tevens arbiter) aan te stellen zijn wij van menig dat het voorstel als proefperiode teveel klassen bevat. Het bestuur neemt het voorstel deels over. In deze proefperiode vinden wij het voldoende om de klassen driebanden (t/m 1e klasse) en bandstoten 3e klasse te betrekken.

Bij een positieve evaluatie in april 2021 (wordt nu april 2022) kunnen er ook andere klassen worden toegevoegd. Het bestuur bedankt de werkgroep voor hun inzet en de tijd die er nodig is geweest om de problemen die er zijn bij de organisatie in beeld te brengen. De gekozen oplossing zijn zorgvuldig gekozen en kunnen o.i. rekenen op voldoende draagkracht.

Het KNBB districtsbestuur Zwolle e.o.