Duidelijkheid!

Naar aanleiding van vragen tijdens de laatst gehouden ALV, en ook daarbuiten, heeft het bestuur een besluit genomen hoe artikel 2.3.7 van het WRPK binnen ons district Zwolle e.o. gelezen dient te worden. Dit artikel luidt: ‘indien twee of meer spelers van dezelfde vereniging in eenzelfde poule zijn ingedeeld, dan kan/mag het speelrooster zodanig worden aangepast, dat die spelers éérst tegen elkaar en daarna tegen spelers van andere verenigingen spelen.’ Om onduidelijkheden of ook interpretaties over de woordjes kan/mag te voorkomen, is besloten dit te lezen als: ‘als het kan, dan moet het’. Dat is: clubgenoten spelen eerst tegen elkaar!

Hessel Hakvoort, secretaris