De Veemarkt wint op het nippertje de semi gewestelijke finale driebanden competitie

dagbiljart seizoen 2018 / 2019

Nadat vorig seizoen de organisatie geen goede datum wist te vinden voor de wedstrijd van de kampioenen bij het driebanden voor de tweestrijd tussen De Veemarkt (district Doetinchem e.o.) en De Ghesellen Emmeloord (district Zwolle e.o.) werd het dit seizoen snel duidelijk dat er wel gespeeld kon worden tussen de kampioenteams van de beide districten. Nu werd er op donderdag 18 april bij ’t Centrum in Deventer een dubbele wedstrijd gespeeld tussen HGL Top Fish uit Urk en De Veemarkt uit Doetinchem. Van start gingen Douwe Gnodde (42) en Frits Klomp (29). Het werd in 48 beurten een gelijkspel. Datzelfde gold voor de partij tussen Bertie Weerstand (23) en Henk Huntink (20) in 44 beurten. Het werd 5-2 voor De Veemarkt omdat Jan van Strien (18) in 33 beurten ruim won van Egbert Feenstra (7/21). In de tweede wedstrijd won Willem Bakker (33) mede door een tussenserie van 7 in 31 beurten (moyenne 1,064) van Frits Klomp (17/29). Henk Huntink (20) won in 44 beurten van Bertie Weerstand (16/23). Omdat Egbert Feenstra (21) in 32 beurten won van Jan van Strien (16/18) werd het nu 5-2 voor het team uit Urk, waardoor de wedstrijdpunten verdeeld werden met 2-2). Omdat ook de partijpunten met 7-7 gelijk waren moest het carambole-percentage de beslissing brengen. Dat was met 89,5% voor De Veemarkt net iets beter dan dat voor HGL Top Fish met 87,1%.

Terugblikkend kan duidelijk gesteld worden dat dit initiatief van de competitieleiders Ad Verhagen en Wim van Uhm van de districten Zwolle e.o. en Doetinchem e.o. positief is ontvangen en voor herhaling vatbaar is. Na afloop van de beide wedstrijden sprak dan ook Chris Jansen wedstrijdleider dagbiljarten van het Gewest Noord Oost Nederland zijn tevredenheid uit over de gang van zaken. Door zijn contacten met de andere districten uit het Gewest NON kon hij mededelen dat volgend seizoen deze wedstrijd uit 3 teams zal bestaan omdat het district Groningen/Drenthe met nu nog de Ouderen Biljart Vereniging (OBV) ook een driebanden competitie begint. Reden voor Chris Jansen dat hij via Frans Schröder (landelijk coördinator dagbiljarten) graag wil weten hoe het binnen de andere gewesten gesteld is met de driebanden competities. Mochten daar positieve geluiden uitkomen dan zou de strijd om de Nationale titel mogelijk in het verschiet kunnen liggen. Het Gewest NON is er klaar voor!

Chris Jansen
Secretaris dagcompetitie Carambole

De deelnemers aan de semi gewestelijke finale driebanden competitie dagbiljart in Deventer