Corona update KNBB

Beste secretaris/voorzitter,

We hopen dat u in goede gezondheid bent!  Zoals u waarschijnlijk al heeft meegekregen uit de media is het laatste nieuws dat vanaf 1 juli (als het de komende maand goed gaat) ook de sport/verenigingskantines open mogen van het Kabinet. Dit is goed nieuws voor de biljartsport. Hiermee komt een einde aan de onduidelijkheid over wie nu wanneer open mogen.

Gezamenlijk hebben de KNBB en de NDB de laatste weken veel energie gestopt in het behartigen van de belangen van de aan de horeca verbonden sporttakken. Op de eerste plaats betekende dat ervoor lobbyen dat de horeca per 1 juni weer open zou gaan. Dat is gelukt. Ook hebben we ons ingezet om alle biljart-, snooker-, pool- en dartsaccommodatie mee open te laten gaan per 1 juni of in ieder geval eerder dan 1 september. Wij vinden het heel belangrijk dat er niet op basis van SBI-codes bepaald wordt wie er wel en wie er niet open kunnen. Als laatste hebben we aangegeven dat darten en (pool)-biljarten prima mogelijk is per 1 juni en dat deze sporttakken los gezien zouden moeten worden van de binnensporten. Darten en biljarten zijn bij uitstek sporten waar de anderhalve meter goed gehandhaafd kan blijven. Het zijn geen contactsporten.  In meerdere gemeenten mag er op 1 juni gebiljart worden maar helaas ook in veel gemeenten (nog niet). Ons advies aan biljartaccommodaties is dan ook om in gesprek te gaan met de gemeente.

Wij zijn teleurgesteld over het late tijdstip van informatievoorziening en de tekst zoals deze nu staat beschreven in de modelnoodverordening van het Veiligheidsberaad (per 28 mei). En hopen dat de daarin opgenomen passage over zitplaats op zeer korte termijn door het Veiligheidsberaad wordt aangepast of verduidelijkt.

Het sociale component van onze sporten heeft natuurlijk een belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Denk alleen al aan de vele jongeren en ouderen die door deze sporttakken worden samengebracht en daarmee voorkomen wordt dat ze in een sociaal isolement komen. Daarnaast kunnen darten en biljarten conform de protocollen veilig en op verantwoorde wijze plaatsvinden wanneer alle spelers/klanten en uitbaters zich houden aan de RIVM maatregelen.
Zoals aangegeven hebben wij de laatste weken er alles aan gedaan om per 1 juni de aan horeca verbonden sporten weer te laten beginnen. Echter bepaalt het kabinet of dit mag of niet. Vanaf 1 juli mogen binnensportaccommodaties (waaronder biljart-, snooker-, pool- en dartsaccommodaties) en sportkantines open. Alle vormen van wedstrijden heeft de overheid voorlopig verboden tot 1 september. Wij ontvangen veel vragen of er al weer toernooien georganiseerd mogen worden, bijvoorbeeld in een café met maximaal 30 mensen. Op basis van de huidige maatregelen van de overheid en (model)noodverordening is dit voorlopig verboden tot 1 september.

Als er meer nieuws is vanuit de veiligheidsregio’s / overheid over de juiste interpretatie van de noodverordening publiceren we dat meteen op de website.

Nieuw reserveringsplatform 24Play moet ervoor zorgen dat er weer gebiljart kan worden

Voor veel speellocaties en daarmee ook onze sport is de opening per 1 juni/1juli van cruciaal belang voor hun bestaansrecht. Onderzoek onder speellocaties toont aan dat bijna de helft het mogelijk niet zou redden als de sluiting tot 1 september zou gaan duren en bijna 40% dat een goed reserveringsplatform hun helpt. Maar ondanks dat we blij zijn dat de horeca gefaseerd opgestart gaat worden is het nemen van voorzorgsmaatregelen van enorm belang. Om het spelen verantwoord te laten gebeuren en de locaties daarbij te ondersteunen, hebben wij een reserveringsplatform ontwikkeld waarmee het reserveren veilig en op een leuke manier kan. We hopen met ‘24Play’ de locaties te ondersteunen door de klanten en het aan de horeca verbonden spelaanbod samen te brengen. De app is naar verwachting over twee weken gereed. Lokaliteiten kunnen zich al aanmelden via info@24play.nl
We stellen het zeer op prijs als u dit bekendmaakt onder de lokaliteiten!

Update Protocol Verantwoord Biljarten

Voor wanneer biljarten weer is toegestaan heeft de KNBB eerder een protocol opgesteld. Dit protocol kan voor verenigingen, lokaliteiten en spelers als leidraad dienen om biljarten (carambole, poolen, snooker en driebanden) op een beheerste en veilige manier te organiseren. Alle vragen, opmerkingen en suggesties die hierop binnenkomen worden gebruikt om het protocol bij te stellen en een FAQ op te stellen.

In de vorige versie stond bij de opmerking over het reinigen van het laken dat dit op advies van een fabrikant was opgenomen. Dit is niet geheel juist want we bedoelden hier niet één maar meerdere fabrikanten en vakhandel  die we hebben geraadpleegd. Op basis hiervan adviseren wij een om een zeer licht vochtige doek te gebruiken. Zie hiervoor de passage in het protocol.

Het protocol biljarten kunt u HIER lezen.

Heeft u, uw vereniging of lokaliteit goede ideeën om het biljarten in een (tijdelijke) 1,5 meter samenleving veilig te organiseren? Of heeft u vragen naar aanleiding van deze tweede versie? Deel ze dan met ons zodat we de goede voorbeelden en vragen gaan delen op de website. U kunt uw suggesties indienen via info@knbb.nl

Samenwerking

Juist deze crisis maakt duidelijk wat het belang is van samenwerking en sterke bond. We merken dat er steeds meer verenigingen dat ook inzien en hun leden die niet aan competities/pk’s meedoen aanmelden voor het basislidmaatschap, een hele positieve ontwikkeling. We bieden als totale KNBB niet alleen de pk’s en competities (sport), maar veel meer. Denk aan lobby, promotie en evenementen, maar denk ook aan bijvoorbeeld reglementering, ICT/softwareontwikkeling, gehandicaptensport, opleidingen, verenigingsondersteuning, juridische helpdesk en kennisdeling. Diensten waar iedereen wat aan heeft. Hoe georganiseerder we als biljartsport zijn hoe meer we kunnen betekenen en dus hoe meer diensten er aangeboden kunnen worden. Kortom, hoe meer leden we gezamenlijk hebben, hoe sterker we als biljartsport/spel zijn! Het lidmaatschap voor deze zogenaamde niet-spelende leden is slechts €5,- per jaar(!). Met een bijdrage van slechts twee kopjes koffie per jaar kun je dus het verschil maken en jouw geliefde biljartsport laten groeien. We stellen het op prijs als u dit bekendmaakt onder alle bij u aangesloten verenigingen.

Wij hopen dat we met het delen van deze informatie u helpen om de belangrijkste informatie te filteren. Op www.knbb.nl/coronavirus worden bijna dagelijks updates en nieuwsartikelen geplaatst waardoor up to date blijft.

Als er bij u naar aanleiding van Corona vragen zijn dan kunt u deze het beste stellen via info@knbb.nl. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Blijf gezond en mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met sportieve groet,

Willem La Riviere
directeur
Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)