Corona update Willem La Riviere, directeur KNBB

September 2020
Wij hopen dat u in goede gezondheid bent en een mooie zomer heeft gehad. We waren tijdelijk gestopt met corona updates omdat de ontwikkeling de goede kant op ging. Maar omdat de situatie in Nederland momenteel verslechtert en er maatregelen zijn aangekondigd zullen wij u weer periodiek informeren met een corona update.

Persconferentie | 18 september | Regionale aanscherping corona-maatregelen

Op 18 september zijn in de persconferentie van het kabinet regionale aanscherpingen van het anti-corona beleid aangekondigd.

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht.

De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. 

Er zijn 3 maatregelen afgekondigd:

  • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
  • Er is een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen, of daar gelegenheid voor te geven. Deze maatregel raakt de sport niet tenzij je sportteam uit meer dan 50 personen bestaat of je voor een specifieke groep van meer dan 50 personen wat organiseert zoals een bedrijfsuitje op je sportpark.
  • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht, dus óók voor sportactiviteiten op/in sportaccommodatie.

De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte in/op binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging.

Daarnaast kunnen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio nemen.

Het melden dient te geschieden aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op dit moment richten de veiligheidsregio’s dit meldingsproces in.

Het actuele advies aan sportclubs in deze veiligheidsregio’s is daarom op dit moment nóg steeds:

  • Zorg ervoor dat er altijd een corona coördinator (herkenbaar) aanwezig is op de vereniging. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden!)
  • ‘Better safe than sorry’: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden en aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden bij de voorzitter van de veiligheidsregio.

Info voor biljarters (i.v.m. het vervoer van teams) hoe ze coronaproof kunnen reizen

Wel of geen mondkapje in de auto als je met een teamlid of teamleden naar een wedstrijd rijdt? En hoe zit het bij taxi’s of personenbusjes?

Als u met auto, taxi, personenbusje of touringcar reist, gelden de richtlijnen van het RIVM. Sinds 1 juli geldt: draag een mondkapje als u met mensen uit een ander huishouden in een auto of bus zit.

Alle overige richtlijnen vindt u in dit artikel.

Verlenging tijdelijke wet digitale ALV
De tijdelijke wet die het mogelijk maakt om de ALV digitaal te faciliteren is onlangs verlengd tot 1 oktober. Uitgangspunt is dat deze verlenging zolang de coronasituatie niet verandert steeds met een maand verlengd gaat worden

Onlangs maakten wij bekend dat vanwege tegengaan van coronarisico’s districten en verenigingen onder voorwaarden de mogelijkheid hebben hun ALV’s digitaal te doen.

Sportaccommodaties & sportverenigingen kunnen steunmaatregel aanvragen
De Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) en de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) kunnen aangevraagd worden. Op de website van DUS-I is de nodige informatie over deze regelingen te vinden

Vanaf heden kan er via de website van DUS-I een beroep op beide regelingen worden gedaan. De periode dat er een aanvraag kan worden ingediend is echter maar kort. Een aanvraag voor de TASO kan tot en met 4 oktober 2020 worden ingediend, terwijl een subsidie in het kader van de TVS tot en met 15 oktober kan worden aangevraagd.

Protocol Wedstrijden Corona
Op de reglementenpagina van de KNBB staat het Protocol Wedstrijden i.v.m. Corona, versie 15 september 2020.

Overige belangrijke documenten/links:

Het protocol verantwoord biljarten (laatste versie van 14 september 2020) kunt u HIER lezen.

Het sportprotocol NOC*NSF kunt u HIER lezen.

De laatste versie van de model noodverordening kunt u HIER lezen. (In de versie van 20 augustus een voor biljarten belangrijke passage op p. 12: 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten en bridge.)

Overig Tijd voor Krijt

Zoals in de voorjaars ALV aangekondigd komt er een campagne waarmee biljarten wordt ingezet als middel tegen eenzaamheid. Op de ALV zijn de biljartkrijtjes onder de aanwezige districten verspreid. We kunnen het goede nieuws melden dat de campagne Tijd voor Krijt tijdens de week tegen eenzaamheid (1-8 oktober) gelanceerd wordt. Het Ministerie van VWS heeft in haar campagnevideo (welke een paar weken op TV te zien zal zijn) biljarten prominent ingezet.
We zoeken nog aanvoerders die betrokken willen worden in dit maatschappelijke project, zie hiervoor het nieuwsbericht op www.knbb.nl

Wij hopen dat we met het delen van deze informatie u helpen om de belangrijkste informatie te filteren. Op www.knbb.nl/coronavirus worden bijna dagelijks updates en nieuwsartikelen geplaatst waardoor u up to date blijft.

Als er bij u naar aanleiding van Corona vragen zijn dan kunt u deze het beste stellen via info@knbb.nl. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Blijf gezond en mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met sportieve groet,

Willem La Riviere
directeur
Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

Wilt u het laatst gepubliceerde nieuws m.b.t. het KNBB Corona beleid lezen KLIK DAN HIER