Programma competitie dagbiljart

Seizoen 2020 / 2021

​Aan: De teamleiders van de competitie dagbiljart

Het programma voor de competitie dagbiljart 2020 – 2021 staat op biljartpoint.

Door de corona zijn er minder inschrijvingen dan vorig jaar. Enkele verenigingen hebben bewust niet ingeschreven omdat ze niet aan de corona maatregelen kunnen voldoen of omdat ze de leden geen onnodig risico willen laten lopen.

Neem de maatregelen bij het spelen van de wedstrijden in acht.

De competitie bestaat uit 2 poules in het libre en 1 poule in het driebanden.
In het libre spelen we 2 keer tegen elkaar, in het driebanden 3 keer.

Hopelijk kunnen we dit seizoen de hele competitie uitspelen. Voor dubbel partijen geldt een verhoging van 2 intervallen. Dubbelpartijen mogen 2 keer per competitiehelft voorkomen.

Ik wens u veel biljartplezier en een sportief en gezond seizoen toe.
Ad Verhagen