Competitie beeïndigd en ALV uitgesteld

Seizoen 2019 / 2020

Aan de leden van het KNBB district Zwolle e.o.

Op de website van de KNBB staan de beslissingen gepubliceerd die zijn genomen naar aanleiding van de uitbraak van het Corona-virus en de gevolgen voor de biljartsport. In het kort komt het hier op neer dat het seizoen (19/20) wordt afgesloten en er geen Gewestelijke wedstrijden en geen NK’s (Nieuwegein) meer op de agenda staan. Dit geldt zowel voor de teamcompetities als de PK’s. Het volledige bericht vindt u op KNBB.NL

Ook wijzen wij jullie erop dat de overheid heeft besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming kunnen ontvangen. Meer informatie vindt u op de site van Carambole 

Voor ons als districtsbestuur Zwolle houdt dit in dat we de competitie beëindigen en ons gaan richten op het seizoen 2020/2021. Onze wedstrijdleiders (avond, dag, PK en competitie.) zullen u binnenkort de opgave formulieren weer toesturen. 

Overige Districtsbesluiten

  • De districtsvergadering van maandag 20 april 2020 vervalt;
  • De Algemene Leden Vergadering van dinsdag 16 juni 2020 komt te vervallen en wordt verplaatst naar dinsdag 17 november 2020;
  • De werkgroep PK en Organisatie heeft haar werk afgerond, het verslag en de beslissingen van het districtsbestuur zal u in een separate mail naar de secretarissen toegestuurd worden.
  • De team-competitieleiders ronden de competitie af (stellen eindstand vast)

Het districtsbestuur wenst u veel sterkte toe in de komende tijd met een goede gezondheid.

Als er  vragen en/of opmerkingen zijn laat het ons weten.

Namens het districtsbestuur,
Jan Westerbeek

Voorzitter KNBB district Zwolle e.o.
(06) 23 82 01 65