Na 35 jaar lidmaatschap binnen het district Zwolle heeft de BV Uffelte ’81 besloten zich per 1 mei j.l. op te heffen. Als bestuur vinden wij dit jammer maar hopen wel dat de spelers die willen blijven biljarten zich aansluiten bij een andere vereniging binnen het district Zwolle. Het bestuur bedankt  BVU ’81 voor hun lidmaatschap en hun bijdrage (o.a. bestuursfuncties) aan het KNBB district Zwolle e.o.

Jan Westerbeek
Secretaris a.i. KNBB District Zwolle en omstreken