Privacy Policy

Privacy Policy KNBB District Zwolle en omstreken KNBB District Zwolle e.o. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er...

Notulen ALV 2018

Notulen Algemene Ledenvergadering KNBB District Zwolle en omstreken 19 juni 2018 Oudleusen Opening/voorwoord. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het bijzonder onze ereleden, de heren Hulleman en Schonewille en lid van verdienste de heer...