Arbiterscoördinator

Gjalt Kootstra heeft door gezondheidsproblemen en de daarbij behorende revalidatie zijn werkzaamheden als arbiterscoördinator voorlopig overgedragen aan Fred Verbaan, Gewestelijk arbiter binnen ons district. Het districtsbestuur wenst Gjalt een voorspoedige revalidatie toe en bedankt Fred voor het overnemen van de werkzaamheden van Gjalt.

Met vriendelijke groet,
Jan Westerbeek

Voorzitter KNBB district Zwolle e.o.