Arbiters coördinator

Chris van de Straat, lid van HBC is met ingang van heden (27 juli 2022) onze nieuwe arbiters-coördinator. Hij zal zich inzetten om alle zaken te regelen die met de arbitrage te maken hebben. (o.a. arbiters inzet finales en opleidingen)
Chris neemt de arbiters coördinatie en planning over van Tom Lely die deze functie zoals afgesproken, tijdelijk en voor 1 seizoen heeft vervuld. Het districtsbestuur wenst Chris veel succes toe in deze voor hem nieuwe functie.  
 
Jan Westerbeek