Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het bondsbestuur KNBB (woensdagavond) het volgende heeft besloten:

Alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal en regionaal) worden tot en met 31 maart, dus incl. de NK Biljartvijfkamp stilgelegd. Om hiermee gevolg te geven aan de oproep van NOC*NSF en de veiligheidsregio’s.

Het bestuur van het KNBB district Zwolle e.o volgt uiteraard dit besluit en legt dan ook per direct  alle biljartwedstrijden onder auspiciën van ons district stil, het betref hier dus de dag- en avondcompetitie, voorwedstrijden en districtsfinales.

Hoe het allemaal verder gaat weet eigenlijk niemand, wij verzoeken jullie wat het biljarten betreft de website van carambole.nl regelmatig te raadplegen. Ook op onze eigen website gaan we berichten plaatsen. Biljartpoint.nl geeft het bericht (wedstrijden stilgelegd) ook weer met een link naar het laatste nieuws. De secretarissen en teamleiders zullen bij nieuws of wijzigingen per mail op de hoogte gebracht. Als er vragen en/of opmerkingen zijn horen wij dit graag. (per mail, binnen 24 uur antwoord.)

Het bestuur hoopt u zo voorlopig voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Jan Westerbeek
Voorzitter KNBB district Zwolle e.o.