Aan alle verenigingen van het district Zwolle e.o.

De algemene jaarvergadering voor dit jaar is gepland op maandag 13 juni 2016. De locatie is zalencentrum Mansier te Oudleusen en de aanvang is 19.30 uur. De agenda en bijbehorende stukken zullen voor 28 mei 2016 verstuurd worden aan de secretarissen van de verenigingen waarna ze ook op onze website worden geplaatst. De dagverenigingen (recreanten) worden ook uitgenodigd om aan deze jaarvergadering deel te nemen.

Ik hoop een ieder zo (voorlopig) voldoende te hebben ingelicht.

Jan Westerbeek
Secretaris a.i.
KNBB Zwolle e.o.