Agenda Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 19 juni 2018 - aanvang 19:30 uur

ALV 2018

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

K.N.B.B. District Zwolle en omstreken

Café/ Restaurant Mansier
Parallelweg 2
7722 TD Dalfsen (Oudleusen)

Agenda

 1. Opening/ voorwoord
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 14 juni 2017.
 4. Ingekomen stukken
 5. Muldertrofee
 6. Jubileum Bokaal.
 7. Jaarverslag secretaris
 8. Jaarverslag penningmeester kalenderjaar 2017.
 9. Verslag financiële commissie
 10. Decharge Districtsbestuur.
 11. Begroting 2019.
 12. Verslag Wedstrijdleider Teamcompetitie seizoen 2017-2018.
 13. Verslag Wedstrijdleider P.K.-seizoen 2017-2018.
 14. Verslag jeugd consul seizoen 2017-2018.
 15. Verslag arbitercoördinator
 16. Verslag competitieleider/pk en secretaris dagcompetitie seizoen 2017-2018.
 17. Financiële Commissie
 18. Bestuursverkiezing
 19. Rondvraag
 20. Sluiting.

Om de rondvraag goed te kunnen voorbereiden en de voortgang van de vergadering te waarborgen, dienen vragen voor de rondvraag uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris van het district te zijn ingediend. U kunt ook gebruik maken van het Contactformulier secretaris.