Aan alle verenigingen van het district Zwolle e.o.

Hierbij maken wij u attent op het bijna verlopen van de periode voor het aanvragen van evenementen. (o.a. Nederlandse Kampioenschappen) voor het nieuwe seizoen 2016/2017
De aanvraagprocedure is volledig omschreven via deze link.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking hierbij.

Namens Ad Klijn van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.

Jan Westerbeek
Secretaris a.i.

KNBB District Zwolle en omstreken