Aankondiging enquête

begin januari 2019

Aan alle leden van het KNBB District Zwolle en omstreken,

In de eerste week van  januari 2019  ontvangt u via de post op uw huisadres of via uw mailadres (indien bekend) van het bestuur KNBB district Zwolle e.o. een enquête. Wij hopen dat u deze enquête gaat invullen.   

Het zal het districtsbestuur input geven om eventuele veranderingen in te voeren die op een breed draagvlak kunnen rekenen. Wij hopen op uw bijdrage en verwachten u eind februari 2019 op de hoogte te kunnen brengen van de uitslag van deze enquête en de daarbij behorende vervolgstappen.

Als u vragen heeft over de enquête, dan kunt u zich wenden tot Pieter Augustijn (06) 42 61 09 94 en/of Jan Westerbeek (06) 23 82 01 65.

Namens het bestuur,
Jan Westerbeek

Voorzitter